SEA TURTLE RESCUE AND CONSERVATION CENTER
SEA TURTLE RESCUE AND CONSERVATION CENTER

[CORRAL-1][CORRAL-2][HIELERA]


CORRAL-1


As of December 19, 2020 at 13:13:31


14 – A
……………………………………..

……………………………………..


14 – B
……………………………………..

……………………………………..


14 – – C
……………………………………..
MÚLTIPLES NIDOS EN ESTA UBICACIÓN

12/22/2020 (57 días)

10/23/2020-P
#HOU
Playa Larga
17.622718,-101.509737
Laúd
Huevos: 106
Patrulla: Daniela/Luis
Nido: Daniela

Adoptando: Mary Ann Braun

……………………………………..


14 – D
……………………………………..

……………………………………..


14 – E
……………………………………..

……………………………………..


14 – F
……………………………………..

……………………………………..


14 – G
……………………………………..

……………………………………..


14 – H
……………………………………..

……………………………………..


14 – I
……………………………………..

……………………………………..


14 – J
……………………………………..

……………………………………..


14 – K
……………………………………..

……………………………………..


14 – L
……………………………………..

……………………………………..


14 – M
……………………………………..

……………………………………..


14 – N
……………………………………..

……………………………………..


14 – – O
……………………………………..

12/11/2020 (53 días)

10/27/2020-N
#WWY
Playa Larga
17.623474,-101.511658
Golfina
Huevos: 83
Patrulla: Peter/Wendy
Nido: Peter

1ª cría: 12/16/2020 (80)
……………………………………..


14 – P
……………………………………..

……………………………………..


14 – – Q
……………………………………..

12/12/2020 (52 días)

10/28/2020-B
#MKS
Playa Blanca
17.564127,-101.443176
Golfina
Huevos: 89
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


14 – R
……………………………………..

……………………………………..


15 – – A
……………………………………..

12/12/2020 (52 días)

10/28/2020-N
#XHK
Playa Blanca
17.559928,-101.440495
Golfina
Huevos: 58
Patrulla: Damaris/Sergio
Nido: Felipe

Adoptando: Familia Fleming
1ª cría: 12/17/2020 (26)
……………………………………..


15 – – B
……………………………………..
MÚLTIPLES NIDOS EN ESTA UBICACIÓN

12/29/2020 (50 días)

10/30/2020-A
#WFR
Playa Blanca
17.600676,-101.476990
Laúd
Huevos: 81 (Perlas: 27)
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

Adoptando: Mary Ann Braun

……………………………………..


15 – – C
……………………………………..

12/14/2020 (50 días)

10/30/2020-B
#EZB
Playa Larga
17.610521,-101.489532
Golfina
Huevos: 75
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

1ª cría: 12/18/2020 (66)
……………………………………..


15 – D
……………………………………..

……………………………………..


15 – E
……………………………………..

……………………………………..


15 – – F
……………………………………..

12/15/2020 (49 días)

10/31/2020-B
#WIA
Playa Blanca
17.592601,-101.466476
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Mitchell/Patty
Nido: Patty

Adoptando: Familia Paz
1ª cría: 12/18/2020 (96)
……………………………………..


15 – G
……………………………………..

……………………………………..


15 – – H
……………………………………..

12/16/2020 (48 días)

11/01/2020-A
#MCA
Playa Blanca
17.600199,-101.476494
Golfina
Huevos: 79
Patrulla: Estafania/Sergio
Nido: Estafania

……………………………………..


15 – – I
……………………………………..

12/16/2020 (48 días)

11/01/2020-N
#ABM
Playa Larga
17.616105,-101.496113
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Felipe/Sergio
Nido: Felipe

Adoptando: Familia Magaña Barrón Solares

……………………………………..


15 – J
……………………………………..

……………………………………..


15 – – K
……………………………………..

12/16/2020 (48 días)

11/01/2020-B
#FQE
Playa Larga
17.623491,-101.499412
Golfina
Huevos: 111
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


15 – – L
……………………………………..

12/17/2020 (47 días)

11/02/2020-C
#KED
Playa Larga
17.623491,-101.499412
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


15 – – M
……………………………………..

12/17/2020 (47 días)

11/02/2020-N
#WJM
Playa Blanca
17.595714,-101.471317
Golfina
Huevos: 60
Patrulla: Daniela/Fernando
Nido: Daniela

……………………………………..


15 – – N
……………………………………..

12/17/2020 (47 días)

11/02/2020-A
#TFC
Playa Larga
17.618436,-101.499876
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Daniela/Lupe
Nido: Daniela

……………………………………..


15 – – O
……………………………………..

12/17/2020 (47 días)

11/02/2020-B
#RMJ
Playa Blanca
17.600588,-101.458534
Golfina
Huevos: 117
Patrulla: Daniela/Lupe
Nido: Daniela

……………………………………..


15 – – P
……………………………………..

12/18/2020 (46 días)

11/03/2020-C
#IWB
Playa Blanca
17.569693,-101.445888
Golfina
Huevos: 76
Patrulla: Daniela/Lupe
Nido: Daniela

……………………………………..


15 – – Q
……………………………………..

12/18/2020 (46 días)

11/03/2020-D
#CBY
Playa Blanca
17.557997,-101.440623
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Daniela/Lupe
Nido: Daniela

……………………………………..


15 – – R
……………………………………..

12/18/2020 (46 días)

11/03/2020-N
#TGR
Playa Blanca
17.582639,-101.456235
Golfina
Huevos: 61
Patrulla: Felipe/Erika
Nido: Felipe

……………………………………..


16 – – A
……………………………………..

12/18/2020 (46 días)

11/03/2020-A
#JVB
Playa Blanca
17.605447,-101.483017
Golfina
Huevos: 83
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


16 – – B
……………………………………..

01/03/2021 (45 días)

11/04/2020-B
#TXY
Playa Larga
17.617914,-101.497739
Laúd
Huevos: 81 (Perlas: 31)
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

Adoptando: Tori Dochow

……………………………………..


16 – – C
……………………………………..

12/19/2020 (45 días)

11/04/2020-C
#ZWE
Playa Blanca
17.600489,-101.475776
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


16 – – D
……………………………………..

12/19/2020 (45 días)

11/04/2020-D
#NAU
Playa Blanca
17.599729,-101.475140
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


16 – – E
……………………………………..

12/19/2020 (45 días)

11/04/2020-N
#LEA
Playa Larga
17.611275,-101.490547
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – F
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-A
#GAL
Playa Blanca
17.601433,-101.476903
Golfina
Huevos: 35
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


16 – – G
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-B
#BAO
Playa Blanca
17.603914,-101.479751
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


16 – – H
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-C
#GDD
Playa Blanca
17.590632,-101.464967
Golfina
Huevos: 31
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


16 – – I
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-D
#WEG
Playa Blanca
17.581347,-101.455898
Golfina
Huevos: 61
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


16 – – J
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-E
#ZWW
Playa Larga
17.621903,-101.507531
Golfina
Huevos: 107
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – K
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-N
#FOP
Playa Larga
17.610165,-101.489163
Golfina
Huevos: 110
Patrulla: Sergio/Erika
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – L
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-O
#FOG
Playa Larga
17.616104,-101.496109
Golfina
Huevos: 65
Patrulla: Sergio/Erika
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – M
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-P
#BDD
Playa Larga
17.617848,-101.499239
Golfina
Huevos: 99
Patrulla: Sergio/Erika
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – N
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-Q
#GAX
Playa Larga
17.621347,-101.505307
Golfina
Huevos: 67
Patrulla: Sergio/Erika
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – O
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-R
#FSI
Playa Larga
17.618419,-101.499880
Golfina
Huevos: 97
Patrulla: Sergio/Erika
Nido: Sergio

……………………………………..


16 – – P
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-A
#GVW
Playa Blanca
17.601609,-101.478270
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


16 – – Q
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-B
#UXP
Playa Blanca
17.595839,-101.471240
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


16 – – R
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-C
#VKJ
Playa Blanca
17.593641,-101.468659
Golfina
Huevos: 110
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – A
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-D
#MNF
Playa Blanca
17.580584,-101.455546
Golfina
Huevos: 42
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – B
……………………………………..

12/20/2020 (44 días)

11/05/2020-E
#PSQ
Playa Blanca
17.576247,-101.451733
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – C
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-F
#GCI
Playa Blanca
17.557695,-101.440439
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – D
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-G
#DJD
Playa Blanca
17.599408,-101.475492
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – E
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-H
#WIM
Playa Larga
17.613303,-101.493481
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – F
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-I
#BWT
Playa Larga
17.613657,-101.493966
Golfina
Huevos: 69
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – G
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-J
#WIX
Playa Larga
17.623723,-101.512428
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – H
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-K
#ZMK
Playa Larga
17.618918,-101.501923
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – I
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-L
#QCT
Playa Larga
17.618744,-101.501796
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – J
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-M
#BQE
Playa Larga
17.617209,-101.499348
Golfina
Huevos: 70
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – K
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-N
#XWD
Playa Larga
17.616689,-101.498560
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – L
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-O
#JCG
Playa Larga
17.616107,-101.497519
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


17 – – M
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-N
#BGF
Playa Blanca
17.604412,-101.476928
Golfina
Huevos: 59
Patrulla: Luis/Daniela
Nido: Luis

Adoptando: Cayetano Portillo

……………………………………..


17 – – N
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-O
#XZG
Playa Blanca
17.604412,-101.476928
Golfina
Huevos: 126
Patrulla: Luis/Daniela
Nido: Luis

……………………………………..


17 – – O
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-A
#JGG
Playa Blanca
17.602306,-101.478973
Golfina
Huevos: 55
Patrulla: Alessandro/Erika
Nido: Alessandro

……………………………………..


17 – – P
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-B
#OXC
Playa Blanca
17.587073,-101.461654
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


17 – – Q
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-C
#BMC
Playa Blanca
17.590787,-101.465195
Golfina
Huevos: 113
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


17 – – R
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-D
#XXA
Playa Blanca
17.598968,-101.473626
Golfina
Huevos: 99
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – A
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-E
#WQU
Playa Larga
17.616112,-101.496091
Golfina
Huevos: 100
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


18 – – B
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-F
#QMX
Playa Larga
17.615868,-101.495888
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


18 – – C
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-G
#LWH
Playa Larga
17.617854,-101.499240
Golfina
Huevos: 55
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


18 – – D
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-H
#ZJT
Playa Larga
17.618419,-101.499866
Golfina
Huevos: 97
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


18 – – E
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-I
#NFR
Playa Larga
17.618402,-101.499881
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


18 – – F
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-E
#AGX
Playa Blanca
17.581644,-101.455391
Golfina
Huevos: 59
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – G
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-F
#OZQ
Playa Blanca
17.578511,-101.452242
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – H
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-G
#VKF
Playa Blanca
17.575731,-101.450579
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – I
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-H
#ZWZ
Playa Blanca
17.575098,-101.449789
Golfina
Huevos: 118
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – J
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-I
#IAD
Playa Blanca
17.575132,-101.449843
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – K
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-J
#GCN
Playa Blanca
17.569749,-101.445920
Golfina
Huevos: 91
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – L
……………………………………..

12/21/2020 (43 días)

11/06/2020-K
#EEQ
Playa Blanca
17.599831,-101.474202
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – M
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-L
#JOU
Playa Blanca
17.562675,-101.442965
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – N
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-M
#KUS
Playa Blanca
17.599831,-101.474202
Golfina
Huevos: 116
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – O
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-N
#GHT
Playa Blanca
17.597915,-101.473172
Golfina
Huevos: 8
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – P
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-A
#DLB
Playa Blanca
17.602282,-101.479032
Golfina
Huevos: 102
Patrulla: Patty/Mitchell
Nido: Patty

Adoptando: Familia Piña

……………………………………..


18 – – Q
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-B
#JQG
Playa Blanca
17.595466,-101.471011
Golfina
Huevos: 105
Patrulla: Patty/Mitchell
Nido: Patty

……………………………………..


18 – – R
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-C
#WOX
Playa Blanca
17.617841,-101.499232
Golfina
Huevos: 69
Patrulla: Mitchell/Patty
Nido: Patty

……………………………………..


19 – – A
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-D
#XZP
Playa Blanca
17.581715,-101.456048
Golfina
Huevos: 97
Patrulla: Mitchell/Patty
Nido: Patty

……………………………………..


19 – – B
……………………………………..

01/07/2021 (41 días)

11/08/2020-B
#GFH
Playa Larga
17.621524,-101.501898
Laúd
Huevos: 82 (Perlas: 20)
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Felipe

Adoptando: Diana Laura Barajas

……………………………………..


19 – – C
……………………………………..

12/22/2020 (42 días)

11/07/2020-A
#RSH
Playa Larga
17.605412,-101.482888
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

Adoptando: Lars

……………………………………..


19 – – D
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-C
#AZU
Playa Larga
17.622761,-101.510338
Golfina
Huevos: 70
Patrulla: Alessandro/Compañero
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – E
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-D
#NFL
Playa Larga
17.621524,-101.501898
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – F
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-E
#KRH
Playa Larga
17.621524,-101.501898
Golfina
Huevos: 81
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – G
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-F
#LZI
Playa Blanca
17.605671,-101.480238
Golfina
Huevos: 82
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – H
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-G
#ZKT
Playa Blanca
17.605671,-101.480238
Golfina
Huevos: 72
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – I
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-H
#RUC
Playa Blanca
17.605671,-101.480238
Golfina
Huevos: 49
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – J
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-I
#NUG
Playa Blanca
17.592860,-101.467953
Golfina
Huevos: 116
Patrulla: Sergio/Fernanda
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – K
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-N
#PGB
Playa Blanca
17.577619,-101.453244
Golfina
Huevos: 102
Patrulla: Fernando/Luis
Nido: Fernando

……………………………………..


19 – – L
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-O
#JHJ
Playa Blanca
17.570591,-101.446817
Golfina
Huevos: 84
Patrulla: Fernando/Luis
Nido: Fernando

……………………………………..


19 – – M
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-P
#KPI
Playa Blanca
17.567712,-101.444909
Golfina
Huevos: 118
Patrulla: Fernando/Luis
Nido: Fernando

……………………………………..


19 – – N
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-Q
#AJX
Playa Blanca
17.565815,-101.443583
Golfina
Huevos: 78
Patrulla: Fernando/Luis
Nido: Fernando

……………………………………..


19 – – O
……………………………………..

12/23/2020 (41 días)

11/08/2020-A
#PBR
Playa Blanca
17.604690,-101.481149
Golfina
Huevos: 109
Patrulla: Felipe/Erika
Nido: Felipe

……………………………………..


19 – – P
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-B
#PSN
Playa Larga
17.605418,-101.482892
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


19 – – Q
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-C
#AHZ
Playa Blanca
17.603857,-101.479668
Golfina
Huevos: 108
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


19 – – R
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-D
#JXQ
Playa Blanca
17.603808,-101.479884
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – A
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-E
#NCJ
Playa Blanca
17.605005,-101.479172
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – B
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-F
#HZA
Playa Blanca
17.592542,-101.466068
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – C
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-G
#CET
Playa Blanca
17.592987,-101.467606
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – D
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-H
#CUZ
Playa Blanca
17.592556,-101.466945
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – E
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-I
#LCM
Playa Blanca
17.587267,-101.461457
Golfina
Huevos: 91
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – F
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-J
#OGZ
Playa Blanca
17.587155,-101.461554
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – G
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-L
#LXL
Playa Blanca
17.578517,-101.452636
Golfina
Huevos: 101
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – H
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-K
#YTH
Playa Blanca
17.581708,-101.456060
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – I
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-N
#YCH
Playa Blanca
17.555362,-101.440026
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – J
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-O
#YTD
Playa Blanca
17.573761,-101.448729
Golfina
Huevos: 54
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – K
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-P
#NXJ
Playa Blanca
17.577231,-101.451443
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Felipe

……………………………………..


20 – – L
……………………………………..

12/24/2020 (40 días)

11/09/2020-Q
#IAF
Playa Blanca
17.602521,-101.478442
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Alexis/Erika
Nido: Alexis

……………………………………..


20 – – M
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-A
#XYW
Playa Blanca
17.599949,-101.476177
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – N
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-B
#PCK
Playa Blanca
17.579892,-101.455006
Golfina
Huevos: 71
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – O
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-C
#MMY
Playa Blanca
17.571757,-101.447621
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – P
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-D
#LFK
Playa Blanca
17.571261,-101.447544
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – Q
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-E
#VKS
Barra de Potosí
17.551025,-101.439530
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – R
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-F
#GPC
Playa Blanca
17.594449,-101.469909
Golfina
Huevos: 61
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


21 – – A
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-G
#DAA
Playa Larga
17.618419,-101.499859
Golfina
Huevos: 41
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


21 – – B
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-N
#NFE
Playa Blanca
17.580218,-101.455206
Golfina
Huevos: 123
Patrulla: Alejandra/Fernando
Nido: Alejandra

……………………………………..


21 – – C
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-O
#VNA
Playa Blanca
17.593502,-101.470297
Golfina
Huevos: 69
Patrulla: Alejandra/Fernando
Nido: Alejandra

……………………………………..


21 – – D
……………………………………..

12/25/2020 (39 días)

11/10/2020-A
#XZF
Playa Larga
17.614712,-101.495567
Golfina
Huevos: 89
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


21 – – E
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-B
#YEI
Playa Larga
17.615459,-101.496696
Golfina
Huevos: 106
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


21 – – F
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-C
#CZX
Playa Larga
17.622862,-101.510605
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


21 – – G
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-D
#RPX
Playa Larga
17.610512,-101.489693
Golfina
Huevos: 70
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


21 – – H
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-E
#OVP
Barra de Potosí
17.547695,-101.439407
Golfina
Huevos: 89
Patrulla: Estafania/Felipe
Nido: Estafania

……………………………………..


21 – – I
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-N
#DBF
Playa Larga
17.608299,-101.486644
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Alexis/Daniela
Nido: Alexis

……………………………………..


21 – – J
……………………………………..

12/26/2020 (38 días)

11/11/2020-A
#KZJ
Playa Larga
17.618413,-101.499871
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


21 – – K
……………………………………..

12/27/2020 (37 días)

11/12/2020-B
#WHJ
Playa Larga
17.618419,-101.499859
Golfina
Huevos: 79
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


21 – – L
……………………………………..

12/27/2020 (37 días)

11/12/2020-N
#MLH
Playa Blanca
17.603714,-101.476332
Golfina
Huevos: 61
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


21 – – M
……………………………………..

12/27/2020 (37 días)

11/12/2020-O
#TGZ
Playa Blanca
17.603714,-101.476332
Golfina
Huevos: 108
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


21 – – N
……………………………………..

12/27/2020 (37 días)

11/12/2020-P
#LGD
Playa Blanca
17.603714,-101.476332
Golfina
Huevos: 111
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


21 – – O
……………………………………..

12/27/2020 (37 días)

11/12/2020-Q
#ZIA
Playa Larga
No Hay GPS Registrado
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


21 – – P
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-A
#UZI
Playa Blanca
17.616068,-101.496233
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Alexis

……………………………………..


21 – – Q
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-B
#HLM
Playa Larga
17.611862,-101.491610
Golfina
Huevos: 101
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Alexis

……………………………………..


21 – – R
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-C
#PWR
Playa Larga
17.615981,-101.496541
Golfina
Huevos: 121
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Alexis

……………………………………..[CORRAL-1][CORRAL-2][HIELERA]


CORRAL-2


As of December 19, 2020 at 13:13:31


01 – – S
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-D
#ZYC
Playa Larga
17.614756,-101.495622
Golfina
Huevos: 123
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Alexis

……………………………………..


01 – – T
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-E
#IQC
Playa Larga
17.622714,-101.509801
Golfina
Huevos: 69
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Alexis

……………………………………..


01 – – U
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-N
#KKF
Playa Blanca
17.591748,-101.467023
Golfina
Huevos: 100
Patrulla: Fernando/Daniela
Nido: Fernando

……………………………………..


01 – – V
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-O
#SLB
Playa Larga
17.618294,-101.501367
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Fernando/Daniela
Nido: Fernando

……………………………………..


01 – – W
……………………………………..

12/28/2020 (36 días)

11/13/2020-A
#NFX
Playa Blanca
17.605692,-101.479883
Golfina
Huevos: 115
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


01 – – X
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-B
#RCS
Playa Blanca
17.600573,-101.475884
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


01 – – Y
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-C
#BSM
Playa Blanca
17.575696,-101.450226
Golfina
Huevos: 69
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


01 – – Z
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-D
#ZJZ
Barra de Potosí
17.551663,-101.439246
Golfina
Huevos: 99
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


01 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


02 – – S
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-E
#ZMB
Playa Blanca
17.592401,-101.466704
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


02 – – T
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-F
#QZK
Playa Larga
17.616057,-101.496150
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


02 – – U
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-G
#XLG
Playa Larga
17.621945,-101.502512
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


02 – – V
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-H
#PFC
Playa Blanca
17.605419,-101.482884
Golfina
Huevos: 128
Patrulla: Pedro/Erika
Nido: Pedro

……………………………………..


02 – – W
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-A
#BUY
Playa Larga
17.605144,-101.482687
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Mitchell/Patty
Nido: Patty

……………………………………..


02 – – X
……………………………………..

12/29/2020 (35 días)

11/14/2020-A
#IMW
Playa Blanca
17.605671,-101.480238
Golfina
Huevos: 32
Patrulla: Sergio/Compañero
Nido: Sergio

……………………………………..


02 – – Y
……………………………………..

12/30/2020 (34 días)

11/15/2020-B
#URY
Playa Blanca
17.605671,-101.480238
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Sergio/Compañero
Nido: Sergio

……………………………………..


02 – – Z
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-A
#BMK
Playa Blanca
17.604297,-101.478817
Golfina
Huevos: 114
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


02 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


03 – – S
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-N
#WQE
Playa Blanca
17.617841,-101.499232
Golfina
Huevos: 100
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


03 – – T
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-O
#ZEB
Playa Blanca
17.582694,-101.456083
Golfina
Huevos: 110
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


03 – – U
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-P
#UCA
Playa Blanca
17.581476,-101.455581
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


03 – – V
……………………………………..

01/11/2021 (37 días)

11/12/2020-C
#JWX
Playa Larga
17.615865,-101.495751
Laúd
Huevos: 88 (Perlas: 33)
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

Adoptando: Teri Morris

……………………………………..


03 – – W
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-Q
#ZDL
Playa Blanca
17.570189,-101.446098
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


03 – – X
……………………………………..

01/12/2021 (36 días)

11/13/2020-P
#WGC
Playa Larga
17.621755,-101.507564
Laúd
Huevos: 82 (Perlas: 29)
Patrulla: Fernando/Daniela
Nido: Fernando

Adoptando: Rylah Angel

……………………………………..


03 – – Y
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-R
#BON
Playa Blanca
17.568701,-101.445268
Golfina
Huevos: 110
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


03 – – Z
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-S
#VBW
Playa Blanca
17.605401,-101.482861
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernanda

……………………………………..


03 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


04 – – S
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-T
#BOZ
Playa Larga
17.615994,-101.495926
Golfina
Huevos: 5
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernanda

……………………………………..


04 – – T
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-U
#KSY
Playa Larga
17.617841,-101.499238
Golfina
Huevos: 117
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernanda

……………………………………..


04 – – U
……………………………………..

01/01/2021 (32 días)

11/17/2020-C
#CGD
Playa Larga
17.611370,-101.490788
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


04 – – V
……………………………………..

12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-A
#WPI
Playa Larga
17.613017,-101.492829
Golfina
Huevos: 74
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


04 – – W
……………………………………..

01/01/2021 (32 días)

11/17/2020-N
#NWQ
Playa Larga
17.616026,-101.496395
Golfina
Huevos: 31
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


04 – – X
……………………………………..

01/01/2021 (32 días)

11/17/2020-O
#UHW
Playa Larga
17.615670,-101.496734
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


04 – – Y
……………………………………..

01/01/2021 (32 días)

11/17/2020-P
#VYG
Playa Blanca
17.597174,-101.472864
Golfina
Huevos: 36
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


04 – – Z
……………………………………..

01/01/2021 (32 días)

11/17/2020-A
#YUZ
Playa Larga
17.593502,-101.470297
Golfina
Huevos: 102
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


04 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


05 – – S
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-B
#EZZ
Playa Larga
17.617841,-101.499235
Golfina
Huevos: 106
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


05 – – T
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-D
#OPX
Playa Blanca
17.591028,-101.465397
Golfina
Huevos: 79
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


05 – – U
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-E
#EIY
Playa Blanca
17.581623,-101.455382
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


05 – – V
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-F
#UZO
Playa Blanca
17.577109,-101.451323
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


05 – – W
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-N
#HPG
Playa Larga
17.607382,-101.485460
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


05 – – X
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-O
#WRW
Playa Larga
17.613939,-101.494591
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


05 – – Y
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-P
#ESL
Playa Blanca
17.592196,-101.467321
Golfina
Huevos: 66
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


05 – – Z
……………………………………..

01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-A
#CGP
Playa Blanca
17.606317,-101.481658
Golfina
Huevos: 135
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


05 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


06 – – S
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-B
#KVA
Playa Blanca
17.607753,-101.482013
Golfina
Huevos: 117
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

Adoptando: Lena Jovanovik

……………………………………..


06 – – T
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-C
#HZG
Playa Blanca
17.605419,-101.482885
Golfina
Huevos: 63
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – U
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-D
#KKS
Playa Larga
17.614065,-101.494653
Golfina
Huevos: 144
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – V
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-E
#GPJ
Playa Larga
17.615949,-101.496366
Golfina
Huevos: 100
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – W
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-F
#AMM
Playa Larga
17.616087,-101.496175
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – X
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-G
#QXD
Playa Larga
17.618405,-101.499870
Golfina
Huevos: 118
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – Y
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-H
#IGP
Playa Larga
17.620681,-101.497636
Golfina
Huevos: 78
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


06 – – Z
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-N
#VHD
Playa Blanca
17.598594,-101.474610
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


06 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


07 – – S
……………………………………..

01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-O
#PYS
Playa Larga
17.611092,-101.490196
Golfina
Huevos: 70
Patrulla: Luis/Erika
Nido: Luis

……………………………………..


07 – – T
……………………………………..

01/05/2021 (28 días)

11/21/2020-A
#WQQ
Playa Blanca
17.592655,-101.466637
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Fernanda

……………………………………..


07 – – U
……………………………………..
MÚLTIPLES NIDOS EN ESTA UBICACIÓN

01/21/2021 (27 días)

11/22/2020-B
#FJU
Playa Larga
17.619743,-101.503395
Laúd
Huevos: 85 (Perlas: 47)
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Raul

Adoptando: Enrique y Honnahlea

……………………………………..


07 – – V
……………………………………..

01/05/2021 (28 días)

11/21/2020-A
#QYW
Playa Larga
17.613777,-101.494316
Golfina
Huevos: 72
Patrulla: Sergio/Compañero
Nido: Sergio

Adoptando: Familia Lubaggi Madrazo

……………………………………..


07 – – W
……………………………………..

01/21/2021 (27 días)

11/22/2020-C
#XVZ
Playa Larga
17.619766,-101.503471
Laúd
Huevos: 73 (Perlas: 27)
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


07 – – X
……………………………………..

01/21/2021 (27 días)

11/22/2020-N
#MLU
Playa Blanca
17.579763,-101.454755
Laúd
Huevos: 29 (Perlas: 12)
Patrulla: Raul/Alejandra
Nido: Raul

……………………………………..


07 – – Y
……………………………………..

01/21/2021 (27 días)

11/22/2020-A
#SKB
Playa Larga
17.616065,-101.496236
Laúd
Huevos: 91 (Perlas: 20)
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


07 – – Z
……………………………………..

01/07/2021 (26 días)

11/23/2020-N
#TMD
Playa Blanca
17.605692,-101.479883
Golfina
Huevos: 84
Patrulla: Fernanda/Fernando
Nido: Fernanda

……………………………………..


07 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


08 – – S
……………………………………..

01/07/2021 (26 días)

11/23/2020-O
#CXA
Playa Blanca
17.563973,-101.442455
Golfina
Huevos: 95
Patrulla: Fernanda/Fernando
Nido: Fernanda

Adoptando: Mónica Mercado Deverdun

……………………………………..


08 – – T
……………………………………..

01/07/2021 (26 días)

11/23/2020-P
#FAF
Playa Larga
17.618419,-101.499866
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Fernanda/Fernando
Nido: Fernanda

……………………………………..


08 – – U
……………………………………..

01/08/2021 (25 días)

11/24/2020-A
#VKX
Playa Larga
17.604411,-101.481827
Golfina
Huevos: 81
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


08 – – V
……………………………………..

01/08/2021 (25 días)

11/24/2020-B
#DNQ
Playa Larga
17.606317,-101.481658
Golfina
Huevos: 78
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


08 – – W
……………………………………..

01/08/2021 (25 días)

11/24/2020-C
#ZWI
Playa Larga
17.616439,-101.498429
Golfina
Huevos: 95
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


08 – – X
……………………………………..

01/08/2021 (25 días)

11/24/2020-D
#RNX
Playa Larga
17.606317,-101.481658
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


08 – – Y
……………………………………..

01/08/2021 (25 días)

11/24/2020-E
#QGF
Playa Blanca
17.580631,-101.455693
Golfina
Huevos: 47
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


08 – Z
……………………………………..

……………………………………..


08 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


09 – – S
……………………………………..

01/09/2021 (24 días)

11/25/2020-A
#SHZ
Playa Larga
17.609581,-101.488421
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Fernando/Compañero
Nido: Fernando

……………………………………..


09 – – T
……………………………………..

01/10/2021 (23 días)

11/26/2020-A
#RAJ
Playa Blanca
17.601407,-101.478019
Golfina
Huevos: 126
Patrulla: Felipe/Estafania
Nido: Felipe

Adoptando: Julie Richie

……………………………………..


09 – – U
……………………………………..

01/10/2021 (23 días)

11/26/2020-B
#UVH
Playa Blanca
17.573858,-101.448389
Golfina
Huevos: 130
Patrulla: Felipe/Estafania
Nido: Felipe

……………………………………..


09 – – V
……………………………………..

01/10/2021 (23 días)

11/26/2020-N
#USA
Playa Larga
17.618418,-101.499860
Golfina
Huevos: 54
Patrulla: Alexis/Daniela
Nido: Alexis

……………………………………..


09 – – W
……………………………………..

01/10/2021 (23 días)

11/26/2020-O
#FKY
Playa Blanca
17.601291,-101.476905
Golfina
Huevos: 61
Patrulla: Alexis/Daniela
Nido: Alexis

……………………………………..


09 – – X
……………………………………..

01/11/2021 (22 días)

11/27/2020-N
#MOX
Playa Larga
17.638388,-101.475267
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Luis/Alessandro
Nido: Luis

……………………………………..


09 – – Y
……………………………………..

01/12/2021 (21 días)

11/28/2020-A
#XLK
Playa Larga
17.622245,-101.508495
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Patty/Mitchell
Nido: Patty

Adoptando: Colin Richie

……………………………………..


09 – – Z
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-N
#RRZ
Playa Larga
17.616064,-101.496271
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

Adoptando: Diana Laura Barajas

……………………………………..


09 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


10 – – S
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-O
#YMZ
Playa Larga
17.615602,-101.495880
Golfina
Huevos: 83
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


10 – – T
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-Q
#CXH
Playa Larga
17.615915,-101.496325
Golfina
Huevos: 119
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


10 – – U
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-P
#UBL
Playa Larga
17.618373,-101.499853
Golfina
Huevos: 97
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


10 – – V
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-R
#EUM
Playa Blanca
17.588081,-101.462914
Golfina
Huevos: 66
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Sergio

……………………………………..


10 – – W
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-A
#ZWG
Playa Larga
17.607629,-101.485806
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Lupe/Felipe
Nido: Lupe

……………………………………..


10 – – X
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-B
#KNB
Playa Larga
17.592232,-101.467333
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Lupe/Felipe
Nido: Lupe

……………………………………..


10 – – Y
……………………………………..

01/13/2021 (20 días)

11/29/2020-C
#BNZ
Playa Blanca
17.573875,-101.449558
Golfina
Huevos: 91
Patrulla: Lupe/Felipe
Nido: Lupe

……………………………………..


10 – – Z
……………………………………..

01/14/2021 (19 días)

11/30/2020-D
#PTL
Playa Blanca
17.604401,-101.477042
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Raul/Compañero
Nido: Raul

……………………………………..


10 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


11 – – S
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-A
#OJD
Barra de Potosí
17.621147,-101.458582
Golfina
Huevos: 109
Patrulla: Sergio/Daniela
Nido: Sergio

……………………………………..


11 – – T
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-B
#NEG
Playa Larga
17.623186,-101.511033
Golfina
Huevos: 82
Patrulla: Sergio/Compañero
Nido: Sergio

……………………………………..


11 – – U
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-C
#KPU
Playa Blanca
17.578013,-101.452177
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Felipe/Sergio
Nido: Felipe

……………………………………..


11 – – V
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-E
#GEH
Playa Larga
17.618403,-101.499891
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Felipe/Sergio
Nido: Felipe

……………………………………..


11 – – W
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-A
#FNQ
Playa Larga
17.621909,-101.501543
Golfina
Huevos: 81
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


11 – – X
……………………………………..

01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-B
#QIY
Playa Blanca
17.561337,-101.441246
Golfina
Huevos: 97
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


11 – – Y
……………………………………..

01/16/2021 (17 días)

12/02/2020-N
#SDP
Playa Blanca
17.581478,-101.455724
Golfina
Huevos: 77
Patrulla: Andrea/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


11 – – Z
……………………………………..

01/16/2021 (17 días)

12/02/2020-B
#AZK
Playa Larga
17.622030,-101.507916
Golfina
Huevos: 91
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Damaris

……………………………………..


11 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


12 – – S
……………………………………..

01/17/2021 (16 días)

12/03/2020-C
#VML
Playa Larga
17.621307,-101.505205
Golfina
Huevos: 111
Patrulla: Alexis/Felipe
Nido: Damaris

……………………………………..


12 – – T
……………………………………..

01/17/2021 (16 días)

12/03/2020-D
#KMZ
Playa Blanca
17.593788,-101.468982
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Ignacio/Lupe
Nido: Lupe

……………………………………..


12 – – U
……………………………………..

01/17/2021 (16 días)

12/03/2020-A
#JCQ
Playa Larga
17.617842,-101.499215
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


12 – – V
……………………………………..

01/17/2021 (16 días)

12/03/2020-B
#YJI
Playa Blanca
17.606825,-101.466747
Golfina
Huevos: 79
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


12 – – W
……………………………………..

01/17/2021 (16 días)

12/03/2020-C
#GKC
Playa Blanca
17.597788,-101.472719
Golfina
Huevos: 88
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


12 – – X
……………………………………..

01/31/2021 (17 días)

12/02/2020-A
#MOV
Playa Larga
17.605328,-101.479883
Laúd
Huevos: 86 (Perlas: 28)
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

Adoptando: Mary Ann Braun

……………………………………..


12 – – Y
……………………………………..

01/18/2021 (15 días)

12/04/2020-A
#BKW
Playa Larga
17.605198,-101.480870
Golfina
Huevos: 118
Patrulla: Diana/Pedro
Nido: Diana

……………………………………..


12 – – Z
……………………………………..

01/18/2021 (15 días)

12/04/2020-C
#BEN
Playa Larga
17.623459,-101.511610
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Diana/Pedro
Nido: Diana

……………………………………..


12 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


13 – – S
……………………………………..

01/18/2021 (15 días)

12/04/2020-B
#VEP
Playa Larga
17.617838,-101.499217
Golfina
Huevos: 108
Patrulla: Diana/Pedro
Nido: Diana

……………………………………..


13 – – T
……………………………………..

01/18/2021 (15 días)

12/04/2020-D
#KHA
Playa Larga
17.615989,-101.496532
Golfina
Huevos: 113
Patrulla: Diana/Pedro
Nido: Diana

……………………………………..


13 – – U
……………………………………..

01/19/2021 (14 días)

12/05/2020-A
#WMI
Playa Blanca
17.595545,-101.471245
Golfina
Huevos: 74
Patrulla: Alessandro/Alexis
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – – V
……………………………………..

01/19/2021 (14 días)

12/05/2020-A
#FEC
Playa Larga
17.618540,-101.501709
Golfina
Huevos: 79
Patrulla: Alessandro/Compañero
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – – W
……………………………………..

01/19/2021 (14 días)

12/05/2020-B
#OFY
Playa Larga
17.620018,-101.504120
Golfina
Huevos: 121
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – – X
……………………………………..

01/19/2021 (14 días)

12/05/2020-C
#HUR
Playa Larga
17.619944,-101.503807
Golfina
Huevos: 107
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – – Y
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-D
#RYV
Playa Larga
17.609638,-101.488762
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – – Z
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-E
#FVW
Playa Blanca
17.595091,-101.470749
Golfina
Huevos: 116
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


13 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


14 – – S
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-G
#ZPX
Playa Blanca
17.592683,-101.466556
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Alessandro

……………………………………..


14 – – T
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-E
#MSS
Playa Blanca
17.594990,-101.470314
Golfina
Huevos: 101
Patrulla: Alessandro/Sergio
Nido: Alessandro

……………………………………..


14 – – U
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-A
#VUS
Playa Larga
17.615307,-101.495585
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Felipe/Diana
Nido: Felipe

……………………………………..


14 – – V
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-B
#IMZ
Playa Larga
17.605204,-101.480866
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Felipe/Diana
Nido: Felipe

……………………………………..


14 – – W
……………………………………..

01/20/2021 (13 días)

12/06/2020-C
#CSV
Playa Blanca
17.575283,-101.449607
Golfina
Huevos: 91
Patrulla: Felipe/Diana
Nido: Felipe

……………………………………..


14 – – X
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-N
#OVE
Playa Larga
17.615307,-101.495585
Golfina
Huevos: 113
Patrulla: Luis/Fernando
Nido: Luis

……………………………………..


14 – – Y
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-O
#KIL
Playa Larga
17.616070,-101.497904
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Luis/Fernando
Nido: Luis

……………………………………..


14 – – Z
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-A
#USO
Playa Larga
17.609840,-101.488849
Golfina
Huevos: 98
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


14 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


15 – – S
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-B
#SUX
Playa Larga
17.616400, 101.498033
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – T
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-C
#ZEL
Playa Larga
17.615760,-101.495742
Golfina
Huevos: 101
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – U
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-D
#JER
Playa Blanca
17.592051,-101.465498
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – V
……………………………………..

01/21/2021 (12 días)

12/07/2020-E
#NQM
Playa Blanca
17.593502,-101.470297
Golfina
Huevos: 70
Patrulla: Damaris/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – W
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-F
#CVX
Playa Blanca
17.588972,-101.463753
Golfina
Huevos: 135
Patrulla: Lupe/Damaris
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – X
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-G
#FFO
Playa Blanca
17.588345,-101.463141
Golfina
Huevos: 78
Patrulla: Lupe/Damaris
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – Y
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-H
#AHI
Playa Blanca
17.585559,-101.460396
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Lupe/Damaris
Nido: Damaris

……………………………………..


15 – – Z
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-N
#BLV
Playa Larga
17.603610,-101.480079
Golfina
Huevos: 115
Patrulla: Damaris/Fernando
Nido: Fernando

……………………………………..


15 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


16 – – S
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-A
#XDW
Playa Blanca
17.597996,-101.473892
Golfina
Huevos: 128
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – T
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-B
#QGI
Playa Blanca
17.594036,-101.469200
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – U
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-C
#LOT
Playa Blanca
17.592817,-101.467934
Golfina
Huevos: 55
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – V
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-D
#ZVG
Playa Blanca
17.589548,-101.464516
Golfina
Huevos: 105
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – W
……………………………………..

01/22/2021 (11 días)

12/08/2020-E
#CSX
Playa Blanca
17.583755,-101.458618
Golfina
Huevos: 81
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – X
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-F
#ZDA
Playa Larga
17.609478,-101.487999
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Estafania/Lupe
Nido: Estafania

……………………………………..


16 – – Y
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-N
#VYV
Playa Larga
17.618035,-101.499402
Golfina
Huevos: 71
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


16 – – Z
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-O
#CFC
Playa Larga
17.618148,-101.499686
Golfina
Huevos: 80
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


16 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


17 – – S
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-P
#UBP
Playa Larga
17.618373,-101.499859
Golfina
Huevos: 102
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


17 – – T
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-Q
#DLK
Playa Larga
17.618373,-101.499859
Golfina
Huevos: 84
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


17 – – U
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-R
#QUL
Playa Larga
17.618368,-101.499857
Golfina
Huevos: 93
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


17 – – V
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-S
#TKJ
Playa Larga
17.618355,-101.499867
Golfina
Huevos: 72
Patrulla: Daniela/Felipe
Nido: Daniela

……………………………………..


17 – – W
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-A
#QRQ
Playa Larga
17.617464,-101.500261
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Diana/Lupe
Nido: Lupe

……………………………………..


17 – – X
……………………………………..

01/23/2021 (10 días)

12/09/2020-B
#CTO
Playa Blanca
17.601365,-101.476948
Golfina
Huevos: 104
Patrulla: Diana/Lupe
Nido: Lupe

……………………………………..


17 – – Y
……………………………………..

01/24/2021 (9 días)

12/10/2020-C
#BLD
Playa Blanca
17.578433,-101.452662
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Diana/Lupe
Nido: Lupe

……………………………………..


17 – – Z
……………………………………..

01/24/2021 (9 días)

12/10/2020-D
#GMX
Playa Blanca
17.587282,-101.461514
Golfina
Huevos: 118
Patrulla: Diana/Lupe
Nido: Damaris

……………………………………..


17 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


18 – – S
……………………………………..

01/24/2021 (9 días)

12/10/2020-E
#TTZ
Playa Blanca
17.581697,-101.460357
Golfina
Huevos: 106
Patrulla: Diana/Lupe
Nido: Diana

……………………………………..


18 – – T
……………………………………..

01/24/2021 (9 días)

12/10/2020-N
#YHK
Playa Larga
17.621210,-101.506638
Golfina
Huevos: 130
Patrulla: Peter/Wendy
Nido: Peter

……………………………………..


18 – – U
……………………………………..

01/24/2021 (9 días)

12/10/2020-O
#CLG
Playa Blanca
17.580584,-101.455536
Golfina
Huevos: 86
Patrulla: Peter/Wendy
Nido: Peter

……………………………………..


18 – – V
……………………………………..

01/25/2021 (8 días)

12/11/2020-A
#MWB
Playa Larga
17.608309,-101.486828
Golfina
Huevos: 96
Patrulla: Miriam/Fernando
Nido: Miriam

……………………………………..


18 – – W
……………………………………..

01/25/2021 (8 días)

12/11/2020-B
#XTF
Playa Larga
17.610799,-101.488236
Golfina
Huevos: 132
Patrulla: Miriam/Fernando
Nido: Miriam

……………………………………..


18 – – X
……………………………………..

01/25/2021 (8 días)

12/11/2020-A
#ZAE
Playa Larga
No Hay GPS Registrado
Golfina
Huevos: 92
Patrulla: Pedro/Compañero
Nido: Pedro

……………………………………..


18 – – Y
……………………………………..

01/26/2021 (7 días)

12/12/2020-A
#FBW
Playa Blanca
17.604315,-101.481575
Golfina
Huevos: 102
Patrulla: Alessandro/Damaris
Nido: Damaris

Adoptando: Sonia

……………………………………..


18 – – Z
……………………………………..

01/26/2021 (7 días)

12/12/2020-O
#ZOX
Playa Blanca
17.609188,-101.469942
Golfina
Huevos: 100
Patrulla: Damaris/Alessandro
Nido: Alessandro

……………………………………..


18 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


19 – – S
……………………………………..

01/26/2021 (7 días)

12/12/2020-A
#PKA
Playa Larga
17.606035,-101.480238
Golfina
Huevos: 74
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – T
……………………………………..

01/26/2021 (7 días)

12/12/2020-B
#CBT
Playa Larga
17.621544,-101.501543
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – U
……………………………………..

01/26/2021 (7 días)

12/12/2020-C
#RGX
Playa Blanca
17.594189,-101.471007
Golfina
Huevos: 94
Patrulla: Sergio/Alessandro
Nido: Sergio

……………………………………..


19 – – V
……………………………………..

01/27/2021 (6 días)

12/13/2020-N
#RHF
Playa Larga
17.614285,-101.494706
Golfina
Huevos: 107
Patrulla: Luis/Fernando
Nido: Luis

……………………………………..


19 – – W
……………………………………..

01/27/2021 (6 días)

12/13/2020-A
#ZWN
Playa Larga
No Hay GPS Registrado
Golfina
Huevos: 64
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


19 – – X
……………………………………..

01/27/2021 (6 días)

12/13/2020-B
#RHT
Playa Blanca
No Hay GPS Registrado
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Felipe/Compañero
Nido: Felipe

……………………………………..


19 – – Y
……………………………………..

01/28/2021 (5 días)

12/14/2020-N
#MXW
Playa Blanca
17.600252,-101.476599
Golfina
Huevos: 84
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


19 – – Z
……………………………………..
MÚLTIPLES NIDOS EN ESTA UBICACIÓN

02/13/2021 (4 días)

12/15/2020-A
#CTG
Playa Larga
17.616061,-101.496062
Laúd
Huevos: 68 (Perlas: 38)
Patrulla: Damaris/Raul
Nido: Raul

Adoptando: Victoria Nickels

……………………………………..


19 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


20 – – S
……………………………………..

01/29/2021 (4 días)

12/15/2020-A
#YLS
Playa Blanca
17.605124,-101.481033
Golfina
Huevos: 109
Patrulla: Raul/Compañero
Nido: Raul

Adoptando: Monica Hubbert

……………………………………..


20 – – T
……………………………………..

01/30/2021 (3 días)

12/16/2020-A
#RIJ
Playa Blanca
17.576294,-101.451836
Golfina
Huevos: 95
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

Adoptando: Wendell Watson

……………………………………..


20 – – U
……………………………………..

01/30/2021 (3 días)

12/16/2020-B
#CEL
Playa Blanca
17.576509,-101.451797
Golfina
Huevos: 56
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

Adoptando: Peggy Watson

……………………………………..


20 – – V
……………………………………..

01/30/2021 (3 días)

12/16/2020-C
#BYM
Playa Blanca
17.553093,-101.439613
Golfina
Huevos: 87
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

Adoptando: Kalia Watson

……………………………………..


20 – – W
……………………………………..

01/30/2021 (3 días)

12/16/2020-D
#ABR
Playa Larga
17.611708,-101.491165
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Estafania/Fernando
Nido: Estafania

Adoptando: Kisa Stoney

……………………………………..


20 – – X
……………………………………..

01/31/2021 (2 días)

12/17/2020-N
#OZM
Playa Blanca
17.605177,-101.480981
Golfina
Huevos: 85
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – – Y
……………………………………..

01/31/2021 (2 días)

12/17/2020-M
#CWK
Playa Blanca
17.581738,-101.456049
Golfina
Huevos: 103
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

Adoptando: Victoria Nickels

……………………………………..


20 – – Z
……………………………………..

01/31/2021 (2 días)

12/17/2020-O
#KMT
Playa Blanca
17.568533,-101.445625
Golfina
Huevos: 78
Patrulla: Lupe/Compañero
Nido: Lupe

……………………………………..


20 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..


21 – – S
……………………………………..

01/31/2021 (2 días)

12/17/2020-O
#EQX
Playa Larga
17.618369,-101.499856
Golfina
Huevos: 124
Patrulla: Raul/Felipe
Nido: Felipe

Adoptando: Kathryn Brown

……………………………………..


21 – – T
……………………………………..

02/01/2021 (1 días)

12/18/2020-N
#JDR
Playa Blanca
17.604251,-101.480574
Golfina
Huevos: 73
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

Adoptando: Lily, Logan, and Hunter

……………………………………..


21 – – U
……………………………………..

02/01/2021 (1 días)

12/18/2020-O
#AFG
Playa Blanca
17.602865,-101.480112
Golfina
Huevos: 90
Patrulla: Luis/Compañero
Nido: Luis

……………………………………..


21 – V
……………………………………..

……………………………………..


21 – W
……………………………………..

……………………………………..


21 – X
……………………………………..

……………………………………..


21 – Y
……………………………………..

……………………………………..


21 – Z
……………………………………..

……………………………………..


21 – Ñ
……………………………………..

……………………………………..[CORRAL-1][CORRAL-2][HIELERA]


HIELERA


As of December 19, 2020 at 13:13:31


12/31/2020 (33 días)

11/16/2020-B
#QFO
Playa Larga
17.620302,-101.504819
Golfina
Huevos: 72
Patrulla: Fernando/Lupe
Nido: Fernando

……………………………………..


01/02/2021 (31 días)

11/18/2020-C
#BNY
Playa Larga
17.604297,-101.478817
Golfina
Huevos: 65
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


01/03/2021 (30 días)

11/19/2020-I
#CVG
Playa Larga
17.618419,-101.499859
Golfina
Huevos: 168
Patrulla: Lupe/Fernando
Nido: Lupe

……………………………………..


01/04/2021 (29 días)

11/20/2020-A
#VLE
Playa Blanca
17.605419,-101.482884
Golfina
Huevos: 112
Patrulla: Felipe/Alexis
Nido: Felipe

……………………………………..


01/15/2021 (18 días)

12/01/2020-D
#ICY
Barra de Potosí
17.551623,-101.439107
Golfina
Huevos: 101
Patrulla: Felipe/Sergio
Nido: Felipe

……………………………………..


02/11/2021 (6 días)

12/13/2020-A
#JUI
Playa Larga
17.604984,-101.479528
Laúd
Huevos: 82 (Perlas: 25)
Patrulla: Damaris/Felipe
Nido: Damaris

Adoptando: Suzie Raistrick

……………………………………..